مسیر طلایی

شرکت اجاره خودرو سوییچ برای شما مشتریان گرامی سرویس  جدید و منحصر به فردی  رو اضافه کرده است که در این سرویس امکان سفر رایگان فراهم شده است . در این خدمت جدید شما مشتری سوییچ می توانید ماشین را از یکی از 23 ایستگاه سوئیچ در ایران تحویل بگیرید و به ایستگاه دیگر تحویل دهید و هیچ هزینه ایی هم پرداخت نکنید

مشاوره و ثبت سفر رایگان

02191015400 داخلی 1

کیا سراتومدت سفر 1 روز
اعتبار از 21 تا 30 شهریور 1401
مسافت مجاز: 1100 کیلومتر

شیراز به تهران

اجاره خودرو در تهرانمدت سفر 1 روز
اعتبار از 22 تا 25 شهریور 1401
مسافت مجاز: 550 کیلومتر

تهران به اصفهانمدت سفر 1 روز
اعتبار تا 24 شهریور 1401
مسافت مجاز: 400کیلومتر

رشت به تهران

پژو 405مدت سفر 1 روز
اعتبار تا 24 شهریور 1401
مسافت مجاز: 400کیلومتر

رشت به تهرانمدت سفر 1 روز
اعتبار از 3 تا 5 مهر 1401
مسافت مجاز: 750 کیلومتر

تهران به تبریز

اجاره خودرو در تهرانمدت سفر 2 روز
اعتبار از 4 تا 6 مهر 1401
مسافت مجاز: 1500 کیلومتر

بندر عباس به تهرانمدت سفر 1 روز
اعتبار از 12 تا 15 مهر 1401
مسافت مجاز: 750 کیلومتر

تبریز به تهرانمدت سفر 1 روز
اعتبار از 27 تا 29 شهریور 1401
مسافت مجاز: 950 کیلومتر

اهواز به تهران

فیدلیتیمدت سفر 1 روز
اعتبار از 24 تا 25 شهریور 1401
مسافت مجاز: 550 کیلومتر

اصفهان به تهران