ایستگاه‌های سوییچ در ایران

سوییچ در ایران دارای 1۱ شهر و 15 ایستگاه می باشد که شما می‌توانید ایستگاه‌های سوئیچ را در این صفحه مشاهده کنید.

با اجاره خودرو از سوییچ در ایران ، امکان اجاره خودرو از یک ایستگاه و تحویل آن در ایستگاه دیگر برای شما وجود دارد.

امکان تحویل از یک ایستگاه و استرداد در ایستگاه دیگر

ایستگاه دفتر مرکزی

آدرس : شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان گلها، کوچه ی گلهای یکم، پلاک 8، طبقه اول
تلفن: 02188366615 ، تلفن همراه: 09128366615
شنبه تا چهارشنبه: (8:30 تا 16:30) ، پنج شنبه ها: (8:30 تا 13:30) امکان رزرو
تحویل خودرو در ساعات : (7:00 تا 19:00)
info@sweechiran.com

آدرس : تهران، فرودگاه مهرآباد، ترمینال 2 و 6 ، سالن پروازهای ورودی

تلفن: 02144699051 ، تلفن همراه: 09018380361

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد. 

 

آدرس : تهران، اتوبان خلیج فارس، فرودگاه بین المللی امام خمینی، سالن پروازهای ورودی

تلفن: 0215567824302151007539 ، تلفن همراه: 09018380356

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

مشهد، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، ترمینال 1، روبروی ورودی

تلفن: 05133400542  تلفن همراه: 09152000542

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

آدرس : یزد، بلوار آزادگان، فرودگاه شهید صدوقی یزد
تلفن : 03537300335
تلفن همراه: 09134608040

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی

تلفن: 04132601565 ، تلفن همراه: 09018380379

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : شیراز، فرودگاه بین المللی شیراز، ترمینال پروازهای داخلی، سالن پروازهای ورودی

تلفن: 07137204539 ، تلفن همراه: 09171880810

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : رشت، بلوار ولی عصر، فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، ترمینال پروازهای داخلی

تلفن همراه: 09112311900

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : اصفهان، خیابان شریعتی غربی -نبش کوچه 13- ساختمان 32

تلفن: 03136279040 ، تلفن همراه : 09135500087

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : اصفهان، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، سالن پروازهای داخلی

تلفن همراه: 09120893478

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : اهواز ،فرودگاه بین المللی اهواز ، سالن پروازهای داخلی

تلفن همراه: 09166360164

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : بندرعباس، فرودگاه بین المللی بندرعباس، سالن پروازهای ورودی

تلفن: 07633611338 ، تلفن همراه: 09172111130

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس : فرودگاه بین المللی کیش سالن پروازهای ورودی

تلفن همراه: 09120805855

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

آدرس  : جزیره قشم، فرودگاه بین المللی قشم، سالن پروازهای ورودی

تلفن همراه: 09177970087

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.

 

آدرس  : جزیره قشم، اسکله شهید ذاکری

تلفن همراه: 09177970087

خدمات به صورت 24 ساعته در کلیه روزهای هفته ارائه می گردد.