قیمت اجاره خودرو

FLEET GUIDE

قیمت اجاره خودرو طبق فاکتورهای خاصی تعیین می‌شود. افراد برای اجاره ماشین مورد نظر خود ابتدا قیمت را بررسی کرده و شرکت اجاره دهنده ماشین را از لحاظ قیمت انتخاب می کنند. نرخ اجاره خودرو به طور معمول بر اساس فاکتورهای بسیاری تعیین و مشخص می‌شودبه همین خاطر است که در بسیاری مواقع مؤسسات اجاره ماشین هزینه و تعرفه‌های کاملاً متفاوت دارند.

اجاره خودرو در تهران

SAINA


1 تا 2 روز : 720/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 690/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 670/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو ساینا
پژو 405

PEUGEOT 405


1 تا 2 روز : 950/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 900/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 700/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو 405

PEUGEOT PARS


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو پرشیا
پژو 206

PEUGEOT 206


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو 206
رنو لوگان دنده ای

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو ال 90
رانا پلاس

RANA PLUS


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو رانا پلاس

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/200/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/150/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو ال 90 اتومات
دنا

DENA


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو دنا
اجاره خودرو در تهران

PEUGEOT 207


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو 207

jack j4


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو جک j4
بسترن

BESTURN


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو بسترن
کیا سراتو

CERATO


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو
هیوندا اکسنت

ACCENT


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اکسنت
سراتو آپشنال

CERATO OPTIONAL


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو آپشنال

ELANTRA


1 تا 2 روز : 2/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/200/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا
تویوتا کمری 2012

CAMRY


1 تا 2 روز : 2/650/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2012
تویوتا کرولا

COROLLA


1 تا 2 روز : 2/650/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کرولا
هایما

HAIMA S7 T


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو هایما
تویوتا کمری 2015

CAMRY


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2015
هیوندا النترا جدید

ELANTRA NEW


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا New
توسان

TUCSON


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان
کیا اسپورتیج

SPORTAGE


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو اسپورتیج 2015
هیوندا سوناتا

SONATA


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سوناتا LF

MVM X55


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو ام وی ام X55
فیدلیتی

FIDELITY


1 تا 2 روز : 3/850/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/750/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 3/650/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو فیدلیتی
سانتافه

SANTAFE


1 تا 2 روز : 4/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 4/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 4/000/000 تومان روزانه
AT 7 5 3

اجاره خودرو سانتافه
اجاره خودرو در تهران

TUCSON


1 تا 2 روز : 4/700/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 4/600/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 4/400/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان New
اجاره خودرو در تهران

SAINA


1 تا 2 روز : 720/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 690/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 670/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو ساینا
پژو 405

PEUGEOT 405


1 تا 2 روز : 950/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 900/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 700/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو 405

PEUGEOT PARS


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو پرشیا
پژو 206

PEUGEOT 206


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو 206
رنو لوگان دنده ای

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو ال 90
رانا پلاس

RANA PLUS


1 تا 2 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/000/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو رانا پلاس

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/200/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/150/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو ال 90 اتومات
دنا

DENA


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو دنا
اجاره خودرو در تهران

PEUGEOT 207


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو 207

jack j4


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو جک j4
بسترن

BESTURN


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو بسترن
کیا سراتو

CERATO


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو
هیوندا اکسنت

ACCENT


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اکسنت
سراتو آپشنال

CERATO OPTIONAL


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو آپشنال

ELANTRA


1 تا 2 روز : 2/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/200/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا
تویوتا کمری 2012

CAMRY


1 تا 2 روز : 2/650/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2012
تویوتا کرولا

COROLLA


1 تا 2 روز : 2/650/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کرولا
هایما

HAIMA S7 T


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو هایما
تویوتا کمری 2015

CAMRY


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2015
هیوندا النترا جدید

ELANTRA NEW


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا New
توسان

TUCSON


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان
کیا اسپورتیج

SPORTAGE


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو اسپورتیج 2015
هیوندا سوناتا

SONATA


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سوناتا LF

MVM X55


1 تا 2 روز : 3/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/000/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو ام وی ام X55
فیدلیتی

FIDELITY


1 تا 2 روز : 3/850/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/750/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 3/650/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو فیدلیتی
سانتافه

SANTAFE


1 تا 2 روز : 4/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 4/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 4/000/000 تومان روزانه
AT 7 5 3

اجاره خودرو سانتافه
اجاره خودرو در تهران

TUCSON


1 تا 2 روز : 4/700/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 4/600/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 4/400/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان New
اجاره خودرو در تهران

PEUGEOT 207


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو 207

jack j4


1 تا 2 روز : 1/550/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو جک j4
بسترن

BESTURN


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو بسترن
کیا سراتو

CERATO


1 تا 2 روز : 1/750/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو
اجاره خودرو در تهران

SAINA


1 تا 2 روز : 650/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 600/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 550/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو ساینا
پژو 405

PEUGEOT 405


1 تا 2 روز : 850/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 800/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 750/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو 405

PEUGEOT PARS


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو پرشیا
پژو 206

PEUGEOT 206


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو 206
رنو لوگان دنده ای

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو ال 90
رانا پلاس

RANA PLUS


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو رانا پلاس

RENAULT LOGAN


1 تا 2 روز : 1/150/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/050/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو ال 90 اتومات
دنا

DENA


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/350/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/300/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو دنا
اجاره خودرو در تهران

PEUGEOT 207


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/350/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/300/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو 207

jack j4


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/350/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/300/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو جک j4
بسترن

BESTURN


1 تا 2 روز : 1/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو بسترن
کیا سراتو

CERATO


1 تا 2 روز : 1/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/450/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو
هیوندا اکسنت

ACCENT


1 تا 2 روز : 2/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/900/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/800/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اکسنت
سراتو آپشنال

CERATO OPTIONAL


1 تا 2 روز : 2/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/900/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/800/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو آپشنال

ELANTRA


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا
تویوتا کمری 2012

CAMRY


1 تا 2 روز : 2/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/200/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2012
تویوتا کرولا

COROLLA


1 تا 2 روز : 2/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/200/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کرولا
هایما

HAIMA S7 T


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو هایما
تویوتا کمری 2015

CAMRY


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو کمری 2015
هیوندا النترا جدید

ELANTRA NEW


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا New
توسان

TUCSON


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان
کیا اسپورتیج

SPORTAGE


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو اسپورتیج 2015
هیوندا سوناتا

SONATA


1 تا 2 روز : 2/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/500/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سوناتا LF
فیدلیتی

FIDELITY


1 تا 2 روز : 3/500/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/400/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 3/300/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو فیدلیتی
سانتافه

SANTAFE


1 تا 2 روز : 3/900/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 3/600/000 تومان روزانه
AT 7 5 3

اجاره خودرو سانتافه
اجاره خودرو در تهران

TUCSON


1 تا 2 روز : 4/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 4/200/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 4/000/000 تومان روزانه
AT 5 5 3

اجاره خودرو توسان New
نیسان سانی

SUNNY


1 تا 6 روز : 1/100/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/050/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 800/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو نیسان سانی
مزدا 6

MAZDA6


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 750/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو مزدا 6
نیسان سنترا

SENTRA


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/100/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سنترا
کیا سراتو

CERATO


1 تا 2 روز : 1/900/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/800/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو سراتو

ELANTRA


1 تا 2 روز : 1/900/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/800/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/600/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا New
نیسان کیکس

KICKS


1 تا 2 روز : 2/050/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/700/000 تومان روزانه
AT 5 5 2

اجاره خودرو کیکس
کیا اسپورتیج

SPORTAGE


1 تا 2 روز : 2/300/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/200/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/900/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اسپورتیج

OPTIMA


1 تا 2 روز : 2/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/300/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اپتیما
کیا سورنتو

SORENTO


1 تا 2 روز : 3/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 3/450/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 3/250/000 تومان روزانه
AT 7 5 3

اجاره خودرو سورنتو
اف جی کروزر

FJ CRUISER


1 تا 2 روز : تماس بگیرید
3 تا 6 روز : تماس بگیرید
7 تا 13 روز : تماس بگیرید
AT 6 5 3

اجاره خودرو اف جی کروزر
لندکروز

LANDCRUISER


1 تا 2 روز : تماس بگیرید
3 تا 6 روز : تماس بگیرید
7 تا 13 روز : تماس بگیرید
AT 8 5 3

اجاره خودرو لندکروز
کامارو کروک

CAMARO


1 تا 2 روز : تماس بگیرید
3 تا 6 روز : تماس بگیرید
7 تا 13 روز : تماس بگیرید
AT 6 5 3

اجاره خودرو کامارو
پژو 206

PEUGEOT 206


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 4 4 2

اجاره خودرو 206

PEUGEOT PARS


1 تا 2 روز : 1/000/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 950/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 900/000 تومان روزانه
M 5 4 2

اجاره خودرو پرشیا
اجاره خودرو در تهران

PEUGEOT 207


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/350/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/300/000 تومان روزانه
AT 4 4 2

اجاره خودرو 207
هیوندا اکسنت

ACCENT


1 تا 2 روز : 1/400/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/350/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/300/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اکسنت
هیوندا النترا

ELANTRA


1 تا 2 روز : 1/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/550/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/500/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا
هیوندا النترا جدید

ELANTRA NEW


1 تا 2 روز : 1/800/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 1/700/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 1/650/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو النترا New
کیا اسپورتیج

SPORTAGE


1 تا 2 روز : 2/200/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/100/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/000/000 تومان روزانه
AT 5 4 2

اجاره خودرو اسپورتیج
سانتافه

SANTAFE


1 تا 2 روز : 2/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 7 5 3

اجاره خوردو سانتافه
اجاره خودرو در تهران

VAN - H1


1 تا 2 روز : 2/600/000 تومان روزانه
3 تا 6 روز : 2/500/000 تومان روزانه
7 تا 13 روز : 2/400/000 تومان روزانه
AT 8 5 4

اجاره ون h1